Què cal saber

Abans d’anar-te’n, a la teva maleta no hi poden faltar:

  • El DNI o passaport en vigor.
  • Traducció jurada del títol, o reconeixement professional del mateix, en el cas que en tinguis.
  • Currículum traduït, cartes de presentació, referències d’altres feines, altres títols acadèmics i cursos.
  • Targeta sanitària europea (TSE), o formulari de la sèrie E-100 expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social per a assistència sanitària a l’EEE (Espai Econòmic Europeu). Formularis E-301 i/o E-303, quan convingui.
  • Formularis actuals d’exportació de prestacions: document U1 i document U2 respectivament, quan procedeixi, facilitats per l’SPEE.
  • Fotocòpia del certificat de naixement internacional o plurilingüe, i llibre de família que facilita el registre civil.
  • Fotografies carnet.
  • Altres permisos i llicències que es considerin pertinents (permís de conduir, per exemple).
  • Diners per a les primeres despeses. En aquest cas, cal tenir en compte que per obrir un compte bancari es necessita una carta de l’empresa contractant, o el contracte de lloguer on es viu, factures d’electricitat o aigua, etc. Si ets estudiant, cal acreditar que estàs matriculat en un centre per un període mínim de tres mesos.

Seguretat social, sanitat i prestacions per desocupació:

Quan treballes en un altre país, el treballador és donat d’alta en el seu sistema de la seguretat social, la qual cosa implica el dret a rebre el mateix tracte en matèria de seguretat social i les mateixes prestacions que els ciutadans del país on treballa. Abans de trobar feina podem rebre atenció sanitària d’urgència presentant la targeta sanitària europea. El període de validesa consta en la pròpia targeta, i sol ser d’un any des de la seva emissió. S’obté en qualsevol dels centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

L’assistència sanitària és gratuïta en la majoria de països.  Tot i això, n’hi ha alguns on cal abonar una part o la totalitat del cost de l’atenció. En aquest cas seria necessari guardar rebuts i factures per obtenir el reemborsament dels diners.

Més informació a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat social (INSS): (http://www.seg-social.es)

També es poden exportar les prestacions o els subsidis per desocupació per buscar feina en un altre país membre, sempre que sigui per un període màxim de tres mesos mitjançant el formulari U2.

Després de treballar en un altre país i abans de tornar a Catalunya, cal sol·licitar a les autoritats competents el formulari U1 a fi que els períodes cotitzats puguin ser tinguts en compte per als càlculs de futures prestacions, com la pensió de jubilació o d’invalidesa en qualsevol país.

Targeta sanitària europea (TSE)

La TSE és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries necessàries, des de un punt de vista mèdic, en cas de desplaçament temporal  per motius de treball, estudis, turisme,  de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, la durada de l’estada i la legislació del país al qual ens desplacem.

Aquesta targeta es pot sol·licitar a la seu electrònica o de manera presencial als centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Es important tenir en compte que en cas d’estar a l’atur o de tenir un contracte temporal caldrà fer-ho de manera presencial, atès que cal aportar documentació addicional.

En qualsevol dels dos casos, rebrem la targeta a casa en un termini de 10 dies.

La targeta té una vigència de dos anys. En cas de desplaçament, cal sol·licitar-la prèviament abans de marxar i si ja la tenim, assegurar-nos que la data de caducitat és posterior a la de la nostra tornada. Si no és així, caldria renovar-la.

Més informació

 

Reconeixement de titulacions:

Determinades professions estan regulades i, per tant, el fet d’exercir-les està supeditat a la possessió de títols, diplomes, certificats o qualificacions específiques.

La llista de professions reglades varia segons els països. En aquests casos serà necessari sol·licitar el reconeixement de títols a efectes professionals davant els organismes competents de l’Estat d’acollida.

Més informació a:

L’acreditació dels títols de formació professional és competència de les comunitats autònomes.

Europass:

L’objectiu d’Europass és ajudar els ciutadans a presentar les seves capacitats i qualificacions de manera eficaç per trobar feina o formació, donar suport als empleadors a entendre aquestes capacitats i qualificacions i, finalment, donar suport a les autoritats educatives i de formació a definir i comunicar els continguts dels programes d’estudi.

En el cas de que vulgueu desplaçar-vos a l’estranger, aquesta és una de les eines principals que us permetran cercar feina.

L’Europass inclou cinc documents que ajuden a presentar les capacitats i qualificacions de manera senzilla i fàcilment comprensible a tota Europa.

N’hi ha dos que són de lliure accés i que els pot fer tothom.

I n’hi ha tres que expedeixen les autoritats de formació i educació dels països corresponents:

Xarxa Eures:

La xarxa eures és el servei d’ocupació europeu que té per finalitat fer possible la mobilitat dels treballadors de l’espai econòmic europeu, és a dir, els de la UE més Islàndia, Noruega, i Liechtenstein, i també Suïssa.

S’encarrega de donar suport a les empreses i als treballadors, oferint informació i assessorament sobre ofertes i demanda d’ocupació, situació i evolució dels mercats de treball, i sobre condicions de vida i treball en cada país.

Podeu consultar la següent pàgina web http://www.eures.com, que us permet penjar el vostre currículum en línia, cercar ofertes de feina a diferents països i ocontactar amb els euroconsellers els dubtes que tingueu, especialment sobre temes de fiscalitat i seguretat social.

Your First Eures Job facilita la inserció de joves entre 18 i 30 anys que vulguin treballar en un altre país, que estiguin inscrits com a demandants en el servei públic d’ocupació i que siguin nacionals de qualsevol país de la UE o residents legals. També caldrà que siguin seleccionats en un procés realitzat per la xarxa Eures- Espanya.

Les empreses que participen en el programa han de ser pimes amb un màxim de 250 treballadors i que puguin oferir contractes laborals als joves de com a mínim sis mesos.

Aquesta oportunitat laboral preveu una contribució a les despeses de viatge i dietes amb motiu de l’entrevista de selecció,  una contribució a les despeses de desplaçament per dur a terme l’entrevista de treball i una quantitat variable depenent de la distància.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Top